Affärsidé

Jitechs affärsidé består i att tillverka produkter i stål, rostfritt och aluminium samt att erbjuda montering och ytbehandling till industriföretag i olika branscher. Genom bred kompetens och teknologi i världsklass garanterar vi kvalitet och utveckling i framkant, till stor nytta och lönsamhet för våra kunder.

 

Vår vision

Jitechs vision är att ses som den bästa affärspartnern och att vara marknadsledande inom vårt affärsområde. Vi ska uppfattas som både en teknik- och serviceledande partner och den bästa medleverantören. Vi ska dessutom ses som den bästa arbetsplatsen av våra medarbetare.

 

Kärnkompetens

Jitechs kärnkompetens består av hög kompetens hos medarbetarna, som med högteknologiska maskiner samt med kraftfullt IT-stöd, tillverkar produkter och skapar kundnytta genom att initialt och kontinuerligt lämna förslag på förbättringar av kundens produkter med avseende på kostnadseffektivitet, produktkvalitet och minimerad miljöpåverkan.

Tillsammans med Andreas Carlsson som är känd från bl.a. Idol har vi producerat en låt utifrån vår payoff ”We Work with Metal”. Samtliga som spelade in låten är anställda på Jitech.

I filmen ovan kan du få en mer djupgående förklaring på Jitechs verksamhet från början till slut.