Vilka är Jitech

From start to finish.

Jitech är en offensiv legotillverkare av produkter i stål, rostfritt och aluminium. Våra tjänster sträcker sig genom hela värdekedjan. Från produktutveckling och komponenttillverkning till svetsning, ytbehandling och montering. Med hög kompetens, lång erfarenhet och en produktionsanläggning i världsklass skapar vi kostnadseffektiva produktionslösningar till kunder över hela världen. Våra flexibla produktionsanpassningar och avancerade styrsystem garanterar högsta kvalitet och effektivitet. Från start till mål!

Affärsidé

Jitechs affärsidé består i att tillverka produkter i stål, rostfritt och aluminium samt att erbjuda montering och ytbehandling till industriföretag i olika branscher. Genom bred kompetens och teknologi i världsklass garanterar vi kvalitet och utveckling i framkant, till stor nytta och lönsamhet för våra kunder.

Kärnkompetens

Jitechs kärnkompetens består i att med högteknologiska maskiner i kombination med kraftfullt IT-stöd och hög kompetens hos medarbetarna, tillverka plåtkomponenter och skapa kundnytta genom att initialt och kontinuerligt lämna förslag på förbättringar av kundens produkter med avseende på kostnadseffektivitet, produktkvalitet och miljöpåverkan.

Vår vision

Jitechs vision är att ses som den bästa affärspartnern och att vara marknadsledande inom vårt affärsområde. Vi ska uppfattas som både en teknik- och serviceledande partner och den bästa medleverantören. Vi ska dessutom ses som den bästa arbetsplatsen av våra medarbetare.