Våra tjänster

Vi skapar optimala produktionslösningar

Våra tjänster sträcker sig genom hela värdekedjan. Från produktutveckling till svetsning, lackning och montering. Med hög kompetens, en modern och effektiv maskinpark och ett starkt IT-stöd skapar vi optimala produktionslösningar till våra kunder.

Fokus på kostnadskontroll

Jitech lägger stor vikt vid att minimera produktionskostnaderna åt kunden. Arbetsprocessen inkluderar noga analyser och ständiga revisioner för att produktionsanpassa produkterna på bästa sätt och därigenom sänka kostnaderna.

Kvalitetsledning

Jitech är certifierade enligt både ISO 9001 och ISO 14001 samt ISO 3834-2 och ISO 3834-4. Tillsammans med vårt egenutvecklade produktionsstyrsystem borgar detta för en kvalitetssäker produktion med lösningar som tar hänsyn till både ekonomi, kvalitet, miljö och leveransprecision.