Se vår nya företagsfilm och besök oss på Elmia Subcontractor

Vi hoppas på att få träffar er i vår monter på mässan ”Elmia Subcontrator” i Jönköping den 11-14 november, då vi speciellt vill se Er som vår gäst. Liksom tidigare år hittar ni oss i

Smålandsmontern, hall D, monternummer: D01:29 Välkomna


Inbjudan Jitech Elmia subcontractor


Se vår nya företagsfilm nedan.