En av europas modernaste anläggningar

Jitech har både våtlackering och pulverlackering. Pulverlackeringsanläggningen är en av Europas mest flexibla och ger ett mycket bra rostskydd. Anläggningen är av typen ”Power and free” vilket optimerar processen och minimerar ställtider och linjestopp. Anläggningen är skapad för att klara ytbehandling av produkter som ska utsättas för riktigt krävande miljöer. Detta sker genom förbehandling med zinkmanganfosfat. Den ger även ett förstärkt rostskydd genom användning av pulverprimer. Den är dessutom konstruerad för att vara konkurrenskraftig och kostnadseffektiv i både små och stora serier. I vår anläggning kan vi ytbehandla produkter med dimensioner upp till 3x2x1meter och med en maxvikt av 500 kg.

 

Flexibla system

Pulverlacksanläggningen har ett flertal moderna system som gör den mycket flexibel och kostnadseffektiv. Anläggningen minimerar ställtiderna och har en mycket hög kapacitet. Alla produkter som ska ytbehandlas får ett unikt recept. Till exempel är målningsprogram, pumparna i förbehandlingen och härdtiden i ugnen styrda efter varje produkt.

 

Miljömässiga fördelar

Förutom att processen blir kostnadseffektiv och kvalitetssäker ger det stora miljömässiga fördelar. För minsta möjliga miljöpåverkan sker förbehandlingen i en sluten process. Dessutom återvinns både pulver, energi och vatten.

 

Läs mer om