Kostnadseffektiv montering

Jitech erbjuder effektivt och högkvalitativt delmontage, slutmontage och provning. Monteringen kan omfatta såväl mekanik och hydraulik som pneumatik och elektronik. Monteringen sker i direkt anslutning till måleriet i en flödesorienterad process för optimal kostnadseffektivitet.

 

Stor bredd på produkterna

Jitech har kunder från flera olika segment med olika sorters krav. Som exempel på produkter vi monterar kan nämnas karosskomponenter, bränsle- och hydraultankar, cementblandare, värmeväxlarsystem, fläktar och stoftsugaranläggningar.

 

Tanktvätt

Jitech utför även tvättning av hydraul- och bränsletankar i en speciell tanktvättsanläggning för höga renlighetskrav. Tanktvätten är en alkalisk tvätt som säkerställer hydraul- och bränslerenlighet invändigt i tankar.

 

Provning

För att säkerställa alla kvalitets-, säkerhets- och miljökrav, kan vi efter färdig montering erbjuda kompletta funktionskontroller och provningar. Funktionskontroller genomförs på ett systematiskt sätt och dokumenteras väl enligt kundens önskemål.

 

Läs mer om