kvalitet

Kvalitet från
start till mål!

Noga genomtänkta processer, högteknologisk maskinpark, avancerat IT-support och en hög kompetens. Det är grunden i Jitechs kvalitets- och miljöarbete och skälet till att vi alltid kan leverera produkter av högsta kvalitet med så lite miljöpåverkan som möjligt.

 

ISO och ledningssystem

Självklart är vi certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 samt ISO 3834-2 och ISO 3834-4. Kvalitetsarbetet genomsyrar hela organisationen och i komplicerade projekt arbetar vi i projektform.

 

Arbetsmiljö

Vi ska minska våra risker för ohälsa och skador och vi arbeta med att öka frisknärvaron.
Vårt mål är att ha en bättre frisknärvaro än branchen i övrigt.
Samt att göra arbetet säkert för våra medarbetare som är vår största resurs.

 

Ständiga miljöförbättringar

Våra miljömål är att minska miljöpåverkan med att ständig minimera avfall och skrot.
Vi jobbar även med energieffektiva lösningar och effektiva transportlösningar.

Ett exempel på Jitechs miljöfokus är vår moderna pulverlacksanläggning. För att minska miljöpåverkan återvinner vi pulver, energi och vatten. Uppvärmning av processbaden görs med fjärrvärme och överskottsvärme från kompressorerna. Vi återvinner dessutom energi från både förbehandling och ugnar. Belysningen är närvarostyrd och ventilationen är behovsanpassad för att vara så energieffektiv som möjlig.