Jitech utökar verksamheten

Vi har förvärvat ett våtlackerings företag som tidigare var leverantör till oss. Personalen har anställts av Jitech. Med våtlackering som komplement till vår pulverlackering blir vi än mer konkurrenskraftiga på legotillverkning av de tyngre segmentet. Våtlackerings anläggningen kommer byggas upp i våra lokaler i Tingsryd. Vi räknar med att ha anläggningen i drift i september 2020.