Jitech driftsätter ny robotsvetsanläggning!

Verkstadsindustrin och legotillverkaren Jitech AB i Småland storsatsar för att möta
den allt tuffare konkurrensen på marknaden. Med en unik och specialanpassad
robotsvetsanläggning för lågvolymproduktion ser man ljust på framtiden.

 

R5utsida

 

– Robotsvetsanläggningen levereras av Andon i Örebro och driftsätts nu i månadsskiftet mars/april. Denna investering tillsammans med dess integrering till vårt egenutvecklade affärssystem kommer leda till kortare ledtider, bättre kvalitetsutfall, ökad flexibilitet och effektivitet säger Mikael Johnsson, Sälj och Marknadsansvarig på Jitech AB. Det är en viktig investering för att möta den hårda konkurrensen på marknaden och ligger helt i linje med vårt arbete med Lean Produktion och vår affärside gällande teknologi i världsklass.

 

R5insida

Denna investering kommer att göra oss än mer konkurrenskraftiga på legotillverkning av svetsade konstruktioner, dessutom innebär det möjlighet att behålla och få tillbaka produktion till Sverige och det är vi stolta över, avslutar Mikael Johnsson på Jitech AB.