Jitech har tilldelats Atlas Copco URE Quality award

Jitech är en av tre leverantörer som tilldelats Atlas Copco URE Quality Award. För att erhålla detta krävs att man uppfyller Atlas Copcos krav för att vara A-leverantör gällande leveransprecision , felfrekvens och kvalitet.

URE quality award      454l                                                                                              Per-Jörgen Jönsson
Produktionschef JITECH AB


– Denna utmärkelse är en bekräftelse, på att de ansträngningar och fokus Jitech lägger på kvalité, ständiga förbättringar samt investeringar som gjorts i maskinutrustningar och vidareutveckling i material planerings system har gett resultat.

– Ser vi framåt kommer det nyutvecklade verktyget i planeringsystemet ge en stabilare och effektivare planering ytterligare. Planeringen av produktionen visualiseras på ett lätt och överskådlig sätt med denna funktion.
– Det är med stor förtjusning som vi kan konstatera att den ansträngning som utförts, givet Jitech denna utmärkelse.
– Vi kan också konstatera att utan den höga kompetens som vi har bland vår personal hade vi inte nått detta resultat. Vi stannar dock inte med detta utan jobbar mot nya mål, genom ständiga förbättringar i alla våra processer, säger Per-Jörgen Jönsson.

 

Kundreferens Atlas Copco

 

par dudal
Pär Dudal strategisk inköpare Atlas Copco Rock Drill AB

– ”Jitech en av våra främsta legotillverkare”

 

– ATLAS COPCO är beroende av bra leverantörer som kan leva upp till våra höga krav. Jitech är en av våra främsta strategiska legotillverkare och har varit leverantör till oss sedan början av 90-talet.

– Jitech har ett mycket stort kundfokus och det är alltid lätt att ha en rak och öppen dialog med dem . Vi värdesätter leveranssäkerhet, kvalitet och konkurrenskraftiga priser och detta är lätt att jämföra och sätta siffror på men det är så mycket mer det handlar om. Leverantörens lyhördhet, flexibilitet, initiativförmåga till kostnadsreduceringar, problemlösningar, förbättringsförslag. I allt detta är Jitech ett föredöme bland våra leverantörer, säger Pär Dudal strategisk inköpare på Atlas Copco.