Jitech mångmiljoninvesterar i affärssystem och inför nu en ny unik planeringsfunktion.

Jitech har mångmiljoninvesterat i unikt affärssystem och inför nu en unik planeringsfunktion som optimerar det interna logistikflödet vilket ger JITECH långsiktiga konkurrensfördelar.


Jitech har tillsammans med företaget JBS utvecklat affärssystemet och implementerar nu en helt ny planeringsfunktion som på ett effektivt sätt skapar kontroll och styrning av den interna logistiken.
Planeringsfunktionen är helt kundbehovsstyrd och realtidsstyr produktionsflödet med fullautomatik. Den nya funktionen innebär bland annat att väntetider mellan samtliga processer minimeras och ger en snabb visuell översikt över det interna produktionsflödet.
Den nya planeringsfunktionen optimerar den interna logistiken och tiderna i produktionskalkylerna. Allt detta skapar kundnytta genom en högre leveranssäkerhet och lägre produktionskostnader.

– Den nya funktionen och affärssystemets ständiga utveckling är helt avgörande för oss då vi har en global konkurrensutsättning. Vi är idag en av Sveriges största legotillverkare inom metallindustrin och för att behålla den positionen är investeringen i affärssystemet en av Jitechs viktigaste framgångsfaktorer, säger Roland Johnsson VD för Jitech.

Conny Svensson Systemutvecklare och Torbjörn Johansson produktionsledare visar systemet